Školení a semináře v oblasti Středozemní a judeo-arabské kuchyně

působíme na nové www adrese: http://www.souk.cz/